Viden om arv

jun 6, 2020

Er du ved at købe et stykke land, eller et hus? Så kan det faktisk være fornuftigt at få et matrikelkort over den grund, du vil købe. Også selvom det i virkeligheden er boligen, du er interesseret i at købe. En bolighandel er tit forbundet med køb af et stykke land. Om det er 6 hektarer eller blot 800 m2, er ligegyldigt. Der vil altid være et matrikelkort tilknyttet til boligen.

Ændringer på matriklen

I nogle tilfælde kan der være ændringer i matriklen, du vil købe. Det kan skyldes naturens processer. Fx kan en bæks forløb have ændret sig over tid. Måske har bækken altid naturligt dannet skellet mellem det stykke land du vil købe og naboens. Men det har måske ændret sig, fordi bækken har ændret forløb. Derfor kan du få tegnet et nøjagtigt matrikelkort over ejendommen. Det kan være fornuftigt at få gjort, og der er reelt intet bureaukratisk over det. Du vil kunne undgå stridigheder med din nabo. Ofte er uenigheder om, hvor skellet mellem to ejendomme går en kilde til stridigheder mellem naboer. Dårligt naboskab er aldrig rart.

Testamente og arveret

Det skete for en af mine venner. Han havde fundet på, at han ville købe en stor landejendom. Hans far havde i sit testamente efterladt ham en del penge, og de skulle bruges til at realisere drømmen om et smukt hus på landet med. Heldigvis stod familien ikke med store spørgsmål om, hvem der arver hvad – læs lige denne: https://dk-testamente.dk/hvem-arver/

Men han løb ind i problemer med naboen, som havde sat et hegn op inde på den ejendom, som han købte. De fik så en landinspektør ud for at måle op og se på gamle matrikelkort over ejendommene. Det er en del af hegnsloven, at man kan få stridigheder løst, ved at en landinspektør kommer ud og fastlægger, hvor skellet mellem to ejendomme ligger. Landinspektøren konstaterede, at de gamle kort ikke var præcise, og at skellet faktisk gik der, hvor naboen havde sat sit hegn. Det var min ven, ikke glad for. Men han måtte acceptere afgørelsen. Det gjorde han. Men det betød, at der skulle laves et nyt skøde.

Min ven er meget autoritetstro og vil helst have helt rene linjer overfor alt, hvad der har med penge, ejendom og relationer at gøre. Så han måtte henvende sig til en advokat med viden om boligkøb for at få lavet et nyt skøde. Han ville have de nye koordinater for sin ejendom indskrevet i det. Det blev en lidt kostbar affære for ham. Skødeskrivning og tinglysning er ikke altid helt billigt.

Køberrådgivning er alt

Jeg spurgte ham om, hvorfor han var villig til at bruge så mange penge på det. Han kunne måske have sparet en del penge, hvis han havde fået korrekt køberrådgivning som den, man kan få her: https://din-bolighandel.dk/koeb-bolig/, inden han kastede sig ud i købet af landejendommen.

Hertil svarede han, at han havde travlt. Han ville bruge pengene, hans far havde efterladt ham til noget fornuftigt. Han ser det som en investering. Hvis han ikke havde investeret, ville han bare have klattet pengene væk. Fx til en dyr sportsvogn og andre luksusgoder, som han ikke har brug for.
Det, må jeg indrømme, er et godt svar. Måske lidt kalkulerende. Men fornuftigt af ham.